درباره هتلهتل آپارتمان گل نرگس گرگان

توجه به موقعیت هتل و فاصله کمتر از ده دقیقه با مراکز تفریحی گرگان، النگدره و ناهارخوران و حتی پارک شهر، موزه، صنایع دستی و بازار با امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی می توانید برنامه های دلخواه خود را عملی نمایید.